Psykoterapi och parrådgivning i Stockholm

Jag arbetar med individualpsykoterapi och tar emot tonåringar, unga och vuxna. Jag jobbar även med parrådgivning och är med i företaget AB Parrådgivarna Sverige som finns på Södermalm i Stockholm.

En vanlig föreställning om psykoterapi är att man måste ha stora problem i sitt liv för att gå till en psykoterapeut. Ofta är det olika problem som relationssvårigheter, ångest, sorg, känslor av  meningslöshet eller ledsenhet som får en patient att söka terapi. Men ibland händer saker i livet som gör att vi inte känner igen oss, det som tidigare var självklart är det inte längre. Händelser i livet kan kräva att vi måste orientera oss på nytt. I ett sådant skede av livet kan det vara viktigt att ha en utomstående samtalspartner, en person som är van att lyssna och som har erfarenheter och kunskaper om vad som hjälper människor att utvecklas och kunna gå vidare. Det är just detta psykoterapeuter kan och det är därför psykoterapi kan hjälpa dig.

Jag har en fil kand i beteendevetenskap och är legitimerad psykoterapeut. Förutom mina erfarenheter av psykoterapi och psykoterapeutiskt arbete har jag många års erfarenhet av institutionsvård.  Jag är verksam i Stockholm med omnejd.

Jag tänker mig att mötet och relationen mellan psykoterapeut och patient är mycket betydelsefull i en psykoterapeutisk process. Både patient och terapeut har med sig många olika erfarenheter av möten och det terapeutiska arbetet handlar bland annat om att, med hjälp av den terapeutiska relationen, utforska patientens erfarenheter av relationer för att hon/han ska kunna förstå sig själv och andra bättre.